KATALOG

Logo DIMAP

MAGNETOTERAPIE DIMAP s.r.o.


Historie společnosti

 • Pro vývoj, výrobu, prodej a servis elektronických přístrojů, byla v roce 1990 založena firma "Jaroslav Martínek", se sídlem v Kladně.
 • Produktem firmy byly převážně zdravotnické prostředky pro magnetoterapii. 
 • Na tato zařízení bylo v roce 2001 firmě uděleno, Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p. Praha, rozhodnutí o označování svých výrobků českou značkou shody.

 


Vývoj přístrojů

 • Postupem času a zvýšením zájmu zákazníků začala firma rozvíjet výrobu zdravotnických prostředků pro magnetoterapii řady DIMAP. 
 • Vývojová skupina firmy vyvinula a poté vedení firmy uvedlo na trh dávkovač plynových injekcí, na který firma dostala v roce 2003, od Strojírenského zkušebního ústavu s. p. Brno certifikát, který osvědčuje shodu o technických požadavcích na tyto výrobky. 
 • Vedení firmy se od začátku své činnosti snažilo a snaží vyrábět své produkty v co největší kvalitě za dostupné ceny. 
 • Roku 2000 dostala firma certifikáty jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 46 001.
 • Před skončením platnosti výše uvedených certifikátů, tj. v roce 2003, byl zaveden ve firmě systém řízení jakosti podle nových norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485. V témže roce byl ve firmě proveden certifikační audit o vhodnosti a účinnosti řízení systému jakosti a na jeho základě byly uděleny, certifikačním orgánem – Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p. Praha –, certifikáty jakosti podle norem ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 13485.

 


Založení Magnetoterapie Dimap s.r.o.

 • V roce 2004 rozhodlo vedení firmy vytvořit, ze stávající firmy „Jaroslav  Martínek“, společnost s ručením omezeným a změnit její název, který by  vystihoval vyráběný produkt. 
 • Od února roku 2005 je firma „Jaroslav Martínek“ změněna na společnost s ručením  omezeným a v obchodním rejstříku je vedena pod názvem MAGNETOTERAPIE DIMAP s.r.o., se sídlem Huťská 273,  272 01 Kladno, kterou zastupuje Jaroslav Martínek, jednatel – ředitel.


Současnost

 • Nabízíme široký sortiment klinických magnetoterapeutických přístrojů i rodinných nízkofrekvenčních přístrojů pro domácí použití.
 • Aktuálně patříme mezi přední výrobce pulzních magnetoterapeutických přístrojů.
 • V České republice se řadíme mezi nejlepší výrobce dávkovačů podkožních plynových injekcí CO2 hojně využívaných i pro karboxyterapii.
 • Dnešní výroba je řízena zavedeným systémem kvality, kde na jeho základě, všichni pracovníci společnosti, vynakládají své úsilí k tomu, aby naše produkty dosahovaly vysokých parametrů.
 • Naší prioritou je kvalita, dostupná cena a spokojenost zákazníků.
 • Neustále inovujeme vyráběné produkty a zvyšujeme jejich kvalitu.
 • Na našich přístrojích naleznete na výrobním štítku informaci "Vyrobeno v České republice".
 • CERTIFIKÁTY

 

 

Magnetoterapie Dimap


Jsme také na Facebooku