KATALOG

OBECNÉ INFORMACE O MAGNETOTERAPII DIMAP

PRO RODINNÉ PŘÍSTROJE - D2000, TECHNIMAG, BIOCONFORT

 

 

Přehled aplikací magnetoterapie

 


Onemocnění tepen, Arteriosklerotické uzávěry (kornatění tepen), Diabetické angiopatie, endarteriitidy (zánětlivé onemocnění tepny)

Použitá pole pulzní

B=2,5-10 mT pro lokální expozici, f=25 a 100 Hz

B=91 mT pro  segmentární v oblasti Th11-L1, f=25Hz

 

Režim: denně

Počet expozic: 10 - 50

Doba expozice: 10 - 30'

Prodloužení klaudikačních vzdáleností, zlepšení polohových testů, analgetické působení, zvýšení kožní teploty, zlepšení perfúze, antikoagulační působení, pO2 ve tkáni zvýšen, u trofických defektů kožních jejich urychlené hojení, bakteriostatické působení, protizánětlivé působení. V některých případech pozorováno zhoršení ve smyslu výrazného poklesu TK, vertiga , palpitací (bušení srdce), po přerušení normalizace. Pokud nebyla magnetoterapie přerušena, docházelo k adaptaci do 5. expozice.

 Doporučený program : 7

 

 


Onemocnění lymfatických (mízních) cév, Primární lymfadém (zánět mízních uzlin), Lymfadém po ablaci (po chirurgickém zákroku) mamy

Použitá pole pulzní (B=20 mT, f=20Hz, pravoúhlé)

Režim: denně

Počet expozic: 12 – 15

Doba expozice: 15 - 20'

U primárních lymfedémů klinické zlepšení, včetně elastometrie (pružnosti), pletyzmografie (objemová změna) a lymfoscintigraficky , redukce objemu postižené končetiny o 20 -50%. U postmastektomických lymfedémů v kombinaci s pneumatickou lymfodrenáží. Expozice polem v oblasti ramenního kloubu. Tato kombinace měla nejlepší výsledky ve srovnání s kombinacemi jiných fyzikálních procedur.

Doporučený program : 6

 

 


Ischemická choroba srdeční

Onemocnění srdce způsobené aterosklerotickými změnami věnčitých tepen a jejich následným zúžením a nedostatečným prokrvením srdečního svalu

Použitá pole pulzní        (B=1,5-10 mT, f=10, půlsinus)

Režim: 10 - 20 expozic

Doba expozice: 10 - 20'

Exponováno prekordium a/nebo segmenty Th2-Th4. Zvýšení výkonu 1. I pr. Komory, zkrácení izometrické fáze kontrakce, prodloužení diastoly (konec srdečního stahu , kdy se srdce plní krví), snížení frekvence až vymizení stenokardií (svíravé bolesti na hrudi v srdeční krajině), snížená citlivost na meteorologické vlivy, zvýšení tolerance k zátěži. Zvýšená diuréza (vylučování moči). Zlepšení EKG, zejm. ST segmentu a T vlny, zúžení QRS komplexu. Tendence k hypolkoagulaci, aktivnější heparinový (heparin - látka zamezující srážlivosti krve) metabolismus. Rozporuplné jsou informace o lokalizaci, zdá se však, že optimum je expozice segmentární, nikoliv prekordia. Střídavé pole účinnější než statické. Limitní indukce pole je 50 mT, uvádí se riziko aktivace lipidového metabolismu. (lipidy- přirozené estery mastných kyselin obsažené v živočišných tkáních)

Doporučený program : 4 až 5

 


Hypertenze

Zvýšení tlaku krevního nad norm. hodnoty tj. nad 155/90 torrů

Použitá pole pulzní (B=1,5-10 mT, f=10 Hz, půlsinus).

Režim: 10 - 20 expozic

Doba expozice: 10 - 20'

Exponováno prekordium a/nebo segmenty Th2-Th4, v jedné práci expozice hlavy. Ve všech případech snížení TK, zlepšení spánku, potlačení bolestí hlavy, snížení tepové frekvence. Vyšší diuréza (vylučování moči). Snížení koncentrace reninu, aldo- steronu, camp. Zvýšení koncentrace pgb, pgf2a. Aktivace M-receptorů, potlačení odpovědi beta-, zesílení odpovědi alfa adrenoreceptorů.

Doporučený program : 4 až 5

 


Nespecifická onemocnění plic

Použitá pole pulzní (B=35 mT, f=50 Hz, půlsinus).

Režim: 10 - 30 expozic

Doba expozice: 10'-3 hodiny (magnetofory)

U astmatiků snížení frekvence záchvatů, zlepšení spirometrických (dechová kapacita plic) parametrů, snížení dávek steroidů (skupina velmi důležitých živočišných látek obsažených v každé organické buňce). Zlepšení expektorace(kašle , vykašlávání). U chronické obstrukční choroby bronchopulmonální obdobné výsledky, navíc protizánětlivé působení, synergence (součinnost) a antibiotiky. Působení proti fibrózní (fibróza - vyjizvení po zánětech tkáně) degeneraci plicní.             

Doporučený program : 8

 


Vředová choroba žaludku a duodenum (dvanáctník), chronic. Gastritis (vleklý onemocnění žaludeční sliznice)

Použitá pulzní  (B=35 mT, f=50 Hz, půlsinus).

Režim: 10 - 20 expozic

Doba expozice: 10-20'

Zejména subjektivní zlepšení, nebyl pozorován vliv na chemismus žaludeční, elektrogastrogramy vykazovaly nižší voltáž po expozicích. Pokud jde o hojení, někde urychlení rtg verifikováno (kontrolováno). U gastridit (zánětu žaludeční sliznice)bez účinku.       

Doporučený program : 8

 

 


Parkinsonský syndrom

Obrna třaslavá - degenerativ. onemoc. bazálních banglii CNS,

Spastické stavy - křečové stavy

Požitá pole pulzní         (B=5-80 mT, f=10-25 Hz).

Režim: 10-12 expozic

Doba expozice: 20'

V komplexní lázeňské léčbě. Zlepšení chůze, subjektivní zlepšení o 96% nemocných. Reflexologický nález beze změn.

Doporučený program : 5 až 7

 

 


Roztroušená skleróza mozkomíšní

Projevuje se hlavně poruchami hybnosti až úplným ochrnutím především dolních končetin

Použitá pole pulzní       (B=5-80 mT, f=10.-25 Hz).

Režim: 10-20 expozic

Doba expozice: 15-20'

Po jednorázové expozici udáváno zlepšení chůze na 10 kilometrů i po schodech. V komplexní lázeňské léčbě subjektivní zlepšení, objektivně nesignifikantní. Zdá se však, že u spastických (křečových) forem může být magnetoterapie užitečná. Popisováno zejména zeslabení sfinkterových obtíží. Zatím však výsledky spíše kontroverzní (sporné).

Doporučený program : 5 až 7

 

 


Stavy po iktech (stavy po mozkové mrtvici)

Použitá pole pulzní       (B=5 mT, f=50 Hz).

Režim: jednorázová expozice

Doba expozice: 6-15'

U opakovaných expozic jednoznačně pozitivní výsledky, dokonce i po 1 roce od příhody. U jednorázové expozice tendence ke snížení arteriálního (tepeného) odporu. Významné snížení agregacer (shlukování) destiček indukované ADP nebo kolagenem (bílkovina vazivových a pojivých tkání , chrupavek a kostí). Zvýšená deformabilita erytrocytů (červených krvinek), snížená viskozita (hustota) krevní, tendence k hypokoagulaci (nižší srážení krve).

Doporučený program: 0, frekvence 50Hz ,

intenzita   50%

doba 10 min.

 

 


Migrény

Charakteristické  kruté  záchvatové bolesti poloviny hlavy, s  poruchou zraku na počátku záchvatu a zvracením

Použitá pole pulzní       (B=3-4 mT, f=2,5 Hz).

Režim: 15 expozic

Doba expozice: 10-15'

Z 6 nemocn. léčených nezapojeným přístrojem zlepšení u 2, u magnetoterapie z 12 zlepšeno 9. Pozor však na patologická (změněná) EEG, v těchto případech se uvádí zhoršení.

Dop.program : 4

 

 


Degenerace míchy různého původu

Použitá pole pulzní       (B=25 mT, f=50 Hz).

Režim: 10-15 expozic

Doba expozice: 25-30'

V komplexu léčby. Pravidelně snížení spastecety na straně jedné tonizace svalů při chabých parézách (neúplné ochrnutí některých částí těla), snížení fascikulačních potenciálů. U spastických (křečových) nemocných zvýšení, u chabých paréz snížení prahu elektrické dráždivosti svalů. Úprava dysurických (obtížné bolestné močení) potíží, zlepšení hybnosti.       

Doporučený program : 8

 

 


Meniérův syndrom

Onemocnění projevující se hlavně záchvaty náhle závrati s poruchou rovnováhy  a sluchu způsobené onemocněním vnitřního ucha nebo sluchového nervu, popř. Cévními změnami které mohou mít příčinu i v krční páteři

Použitá pole pulzní       91 mT, f=6 Hz,  půlsinusové

Režim: 10-15 expozic

Doba expozice: 10-30', případně 2x denně

25 nemocných (5 mužů, 20 žen, věk 22-55 let). U 4 zlepšení audiometrie (měření ostrosti sluchu) , u 56 zcela vymizel tinitus, u 7 slabší, u všech podstatné snížení záchvatů závratí. Zlepšení 1-2 roky u 21 nemocných. Při použití pulzního pole sporadické případy, zdá se však, že je vhodné opakování v intervalu 2-3 měsíců.

Doporučený program : 3

 

 


Myopatie (choroba svalů)

V dostupném písemnictví nejsou dostatečně přesně uvedeny typy myopatií, parametry magnetického pole ani používaný režim. Nicméně vzhledem k předpokládanému mechanismu působení lze očekávat příznivou odezvu.

Doporučený program : C

 

 


Osteoartrózy

(degenerativní onemocnění kloubu s postižením kosti)

Použité pole pulzní       (91 mT, f=6-25 Hz půlsinusové).

Režim: 10-15 expozic

Doba expozice: 10-30', případně 2x denně.

Použito jak samotné pole v rámci léčby interně nemocných, jednak jako součást lázeňské rehabilitační léčby. V obou případech jako vedoucí výsledek analgetické (snížení bolesti) působení. Negativní vedlejší účinky nepozorovány.

Doporučený program : 3 až 6

 

 


Vertebrální algické syndromy

(obratlové bolestivé příznaky)

Použité pole pulzní       (B=15-91mT,6-25Hz, půlsinusové, kvasirektangulární)

Režim: 10-15 expozic

Doba expozice: 10-30', případně 2x denně

Použito jak samotné pole v rámci léčby interně nemocných , jednak jako součást lázeňské rehabilitační léčby. V obou případech jako vedoucí výsledek analgetické (snížení bolesti)  působení, prokázána zlepšená hybnost a redukce paravertebrálních spasmů (křečí). Zcela ojediněle nesnášenlivost, resp. zesílení bolestí po počátečních expozicích. Z laboratorních výsledků - zjištěno zlepšené vibrotaktivní čití u osteochondróz C- páteře, snížení periferního arteriálního (tepeného) odporu horní končetiny, zvýšený počet otevřených kapilár nehtového lůžka.

Doporučený program : 3 až 6

 

 

 


M.Bechtěrev

(onemocnění meziobratlových kloubů a vazů páteře které způsobuje ztuhnutí postižených kloubů)

Použité pole pulzní       (B=15-91 mT,6-25 Hz, půlsinusové, kvasirektangulární)

Režim: 10-15 expozic

Doba expozice:10-30', případně 2x denně

Použito jak samotné pole v rámci průkazu účinnosti tohoto faktoru, jednak v komplexní rehabilitační a lázeňské léčbě. Analgetický (snížení bolesti) účinek, zlepšení hybnosti, snížení dávek nesteroidních antirevmatik. Pokud použití v komplexní léčbě, zhoršení nepozorováno. Negativní vedlejší účinky ani klinicky ani laboratorně nepozorovány.

Doporučený program : 3 až 6

 

 


Progresivní polyarthritis

(postupné zánětlivé onemocnění více kloubů současně)

Použité pole pulzní        (B=3-91 mT,6-100 Hz, půlsinusové, kvasirektangulární)

Režim: 10-15 expozic

Doba expozice: 10-30'

Analgetické (snížení bolesti) a protiedémové (protiotokové) působení. Ukázalo se, že pole je účinné pouze u I. a II. stadia onemocnění. Doporučena úvaha o aktivitě procesu, stupni vaskularizace (opatření tkáně krevními cévami), nevhodné používat při vysoké aktivitě procesu

Doporučený program : A, B

 

 


" Tenisové lokty" a "zmrzlá ramena"

Použité pole pulzní       (B=3-91 mT, 6-25 Hz, půlsinusové, kvasirektangulární)

Režim: 10-15 expozic

Doba expozice: 10-30'

Analgetické (snížení bolesti), protiedémové působení, potlačení zánětlivých projevů. Je třeba exponovat nejen kloub, ale rovněž odpovídající C segment.

Doporučený program : 3 až 6

 

 


Psoariatické artropatie (zánět kloubů)

Použitá pole pulzní       (B=91 mT, f= 6,25 Hz,  půlsinusové).

Režim: 10-15 expozic

Doba expozice: 10-15'.

Analgetický (snížení bolesti)  účinek, redukce otoků, zlepšení hybnosti postižených kloubů.

Doporučený program :

0, frekvence 6 a 25Hz, int.100%10-15 min.

 

 

 


Sinusitidy

(zánětlivé onemoc. vedlejších nosních dutin provázející zánět sliznice nosní dutiny)

Použité pole pulzní       (B=91 mT, f=10-25 Hz, půlsinusové)

Režim: 6-20 expozic

Doba expozice: 20'.

Místní expozice, jako optimum se ukázala frekvence 25 Hz v kombinaci s antibiotiky. Je důležité zdůraznit, že bylo možno použít jen jeden typ antibiotiky, nikoliv jejich kombinaci. Při frekvenční analýze EEG nebyly nalezeny žádné změny po expozici.

Doporučený program : A nebo 6

 

 


Enuréza

(pomočování , příčinou může být anatomická úchylka , zánět nebo nervová porucha)

Použité pole pulzní (B=16-25 mT, f=25Hz, kvasirektangulární, půlsinusové)

Režim: 10 expozic

Doba expozice: 10'.

Kromě pozitivních změn cest močových, docházelo ke snižování až vymizení pomočování. Nejlepší výsledky byly dosaženi u hypertonických močových měchýřů.

Doporučený program : 0, frekvence 25Hz, int.2, 10min.

 

 


Dětské mozkové obrny , míšní degenerace typu Werdnig-Hoffman

V dostupném písemnictví nejsou parametry pole udány. Nicméně existují z několika pracovišť informace o úspěšnosti magnetoterapie u uvedených diagnóz. Chybí však analýza získaných údajů , doporučujeme v těchto  případech opatrnost. Nicméně teoreticky, na základě literárních údajů lze  očekávat optimální účinek při použití polí s frekvencí 16 Hz, kdy dochází k efluxu Ca2+ iontů z mozkové a míšní tkáně.

Doporučený program : 4 až 5

 

 


Atopické ekzémy , alergické dermatózy (kožní choroby),

Neurodermatitidy (zánětlivé onemocnění nejasné etiologie, projevující se svědivými ložisky ztluštělé kůže)

Použitá pole pulzní       (B=30 mT, f=50Hz, půlsinus

Režim: 10-15 expozic

doba expozice: 10-15'

Místní expozice a paravertebrálně v příslušném segmentu. Zkrácení léčby, redukce infiltrátů (snížení nahromaděných cizích nežádoucích n. Látek ve tkáni) , urychlení epitelizace (epitel - buněčná tkáň bez vmezeřeného pojiva ,vystýlka) . Málo účinné u neurodermatitidy.

Doporučený program : 8

 

 


Bércové vředy

( bolestivý kožní defekt vznikající následkem  zánětu žil, vyskytuje se hlavně v dolní třetině bérce a kolem kotníků)

Použitá pole pulzní (B=9,5 mT, f=5 Hz a B=4,5 mT, f=40 Hz)

Režim: 75 expozic

Doba expozice: po 12' (pulzní)

Intenzívní granulační (granulom - uzlíkové tkáňové ložisko zánětlivého původu) proces, urychlená epitelizace, (epitel - buněčná tkáň bez vmezeřeného pojiva ,vystýlka) , zkrácení doby ošetřování proti kontrolám. Lepší výsledky u ulcerací (vředovatění) venózního (venostáza- městnání krve v žilách) původu. Časově proměněná pole lepší.

Doporučený program A,C  na nekrvácející vředy

 

 


Čerstvé fraktury (zlomeniny)

Použitá pulzní  (B=10-91 mT, f=5-25Hz)

Režim různý,     až 60 expozic, někdy až 3x denně, minimální expoziční doba 10'.

Ve všech případech analgetický (snížení bolesti) účinek, velmi rychlý ústup edému (vodnatého otoku tkáně), potlačení případné bakteriální kontaminace, zlepšení mikrocikulace, urychlené hojení nejen kosti ale i měkkých částí, umožnění intenzivnější a kvalitnější rehabilitace. Zdá se, že může jít o prostředek prevence rozvoje algoneurodystofického syndromu. Magnetoterapie aplikována i při osteosyntézách. U některých nemocných s expoziční dobou 60'(statické pole) zhoršení bolestí, při zkrácení expozice na 30' obtíže vymizely. Snižování TK, rychlejší šíření pulzní vlny, zlepšení reologických ukazatelů, kapilaroskopicky větší množství otevřených kapilár, které byly elongované (prodloužené).

Doporučený program : A

  

 


Stará poranění

Použité pole pulzní (B=20-30 mT, f=50  nebo 100-150 Hz).

Režim: 20 expozic

Expoziční doba: 20-45'.

Těžká poranění končetin, zejm. popilteální oblasti. Infekce St. Aureus, Pseudomonas, E. Coli. Po chirurgickém ošetření aplikováno pole. Zvýšená citlivost flóry na antibiotika, zlepšená perfůze, urychlený ústup edému, potlačení koagulace, urychlené hojení i v případě osteomyelitid (zánět kostní dřeně), rychlejší konsolidace fraktur i měkkých tkání, prevence trombembolií (vmetnutí krevní sraženiny).

Doporučený program : 9

 

 

 


Doplňková léčba po flebektomiích (onemocnění  žil)

Použité pole pulzní (B=5 mT, f=20-40 Hz, pravoúhlé)

Režim: 10-15 expozic,

Expoziční doba: 20'.

Magnetoterapie ihned po výkonu. U exponované skupiny vymizení edému a bolestí do 10. Dne, u kontrol do 15.dne, rychlost krevního proudu na a.dors.pedis 10.den u kontrol 0,7 + 0,025 cm/s, u exponovaných 1,2+0,024 cm/s. Pocit tíhy v končetině vymizel u kontrol 45-60.den, u exponovaných 20-30.den po výkonu. Pracovní neschopnost zkrácena průměrně o 10 dní.

Doporučený program : 7

 

 


Chronické adnexitidy

Vleklý zánět přívěsků děložních - vejcovodů a vaječníků

Použitá pole pulzní       (2,5 mT, f=50 Hz, půlsinus)

Režim: 10-20 expozic,

Expoziční doba: 5-25'.

Vždy uváděno analgetické (snížení bolesti) působení, zmenšení infiltrátu. Někdy pozorováno inciální zhoršení obtíží, což byl důvod k přerušení léčby. U pacientek, kde byly pozorovány poruchy cyklu, došlo k normalizaci. Nejen klinické, ale i laboratorní zlepšování stavu. V případech myomů (nádor na svalové tkáni) nebyl jejich růst maligní (zhoubný) zvrat.

Doporučený program: 8

 

 


Ragády mamil (praskliny prsních bradavek),

Laktostáza (vylučování mléka z mléčných žláz)

Použité pole pulzní       (f=12Hz)

Režim počet expozic: 4-8

expoziční doba: 15'

Redukce edému (vodnatého otoku tkáně) u ragád do 2 dnů, tvorba krust (strupů) a jejich odlučování do 4. dne. U laktostázy asymptomatické 3.-5. Den, nikdy purulentní (hnisavá) mastitida (zánět prsních žláz) , u kontrol ve 2 případech rozvoj purulentní (hnisavá ) mastitidy (zánět prsních žláz).

Doporučený program: 8

 

 


Chronické prostatitidy - vleklý zánět předstojné žlázy

Pozitivně ovlivňuje léčbu sexuální dysfunkce a regeneruje hladké svalstvo.

Použité pole pulzní (B= 16 mT, f=25 Hz).

Režim expoziční doba 10', počet expozic 20

Bezprostředně po léčbě ovlivněn algický (bolestivý) syndrom, s latencí (skrytý průběh) 3 měsíců i sexuálně dysfunkční (poruchou) a iritační (podráždění).  Prohloubení účinku u algického syndromu. Ovlivnění i mikrobiální kontaminace prostatického sekretu, uroflowmetrických křivek.

Doporučený program: A

 

 


Paradentózy

(onemocnění  dásní , závěsného aparátu zubu a kostní stěny lůžka zubního. Projevuje se sestupem úponového epitetu dásně , tvorbou chobotů a viklavostí zubů. Vzniká následkem chronic. dráždění , např. zubním kamenem nebo jako následek zánětu dásní.)

Použité pole střídavé přerušované (B=32 mT, f=50 Hz, poměr impulz-mezera 1:1,  opakovací frekvence 1 Hz)

Režim počet expozic: 15

Doba expozice: přerušovaná 10'.

Před léčbou u všech nemocných (23 osob v každé skupině) krvácení dásní, hyperémie (překrvení), edém (otok), snížení turgoru (stavu napětí) sliznice, choboty do hloubky 3-6 mm, hnisání u 15 osob, viklavé zuby u 34, zvýšení teploty sliznice, resistence ( odolnost) na vakuum, radionuklidové clerance, snížení po2 kapilární krve, zvýšení po2 sliznice, fibrinolytická (fibron - bílkovinná vlákna vznikající v krvi z fibrinigenu účinkem enzymu) aktivita tkáňových homogenátů zvýšena. Reopletysmograficky snížení perif. Tonu cév, index elasticky zvýšen, reografický index snížen, index perif. Tonu snížen. Morfologicky (nauka o vnějších a vnitřních tvarových poměrech a změnách těla organismu) potlačení známek zánětu, u statického pole neovlivněny destruktivní a sklerotické změny. U střídavého pole změny všech parametrů více vyjádřeny, navíc ovlivnění i sklerotizačních a destrukčních změn.            

Doporučený program: 8

 

 


Mandibulární fraktury (zlomeniny dolní čelisti)

Použité pole pulzní (B=22 mT, f=50 Hz, půlsinus)

Režim 15 expozic, po 20'.

Redukce otoku a bolestí již 2. Den, plné zhojení do 30 dnů. U pulzního pole zlepšený po2 tkáně, pletyzmografie (změna objemových tělesných orgánů), zlepšení mikrocirkulace.

Doporučený program: 8

 

 


Glaukom = neoperabilní  zelený zákal - onemocnění oka charakterizované zvýšením nitroočního tlaku , poruchami zorného pole a změnami papily zrakového nervu.

Použité pole pulzní       (B=8-8,5 mT, f=50 Hz, pravoúhlé, trvání impulzu 0,02s

Režim počet expozic: 10

Doba expozice: 7'.

Před tvorbou glaukomu, při zvýšeném nitroočním tlaku je možné s magnetoterapií docílit stimulace jak odtoku tak i tvorby komorové vody, zlepšení mikrocirkulace, klinické zlepšení malé.  Nikdy zhoršení.

Doporučený program: 0, frekvence 50Hz, int1, 10min.

 

Hlavním příznakem zeleného zákalu není zkalení očních tkání, tak jako např. u šedého zákalu, kde je zkalená čočka, ale je to vyšší nitrooční tlak, který poškozuje zrakový nerv.

Nitrooční tekutina se neustále tvoří v řasnatém tělísku - žlázce uložené za duhovkou, protéká přes zornici do přední komory vyživuje průhledné bezcévné tkáně a opouští oko v duhovkorohovkovém úhlu do cévního řečiště - znázorněného na obrázku.

Rovnováha mezi tvorbou a vstřebáváním nitrooční tekutiny zajišťuje udržování optimálního nitroočního tlaku, to je 14 až 20 mm rtuti. V případě, že se vytvoří nitrooční tekutiny více, než stačí z oka odtéci, nitrooční tlak stoupá a vzniká zelený zákal. Zvýšený nitrooční tlak u neléčeného zeleného zákalu vede k postupnému odumírání nervových vláken sítnice a zrakového nervu a tak k postupné ztrátě vidění.

 

Známe mnoho forem glaukomu, ale o dvou z nich byste měli vědět více.

 

l. Akutní záchvat glaukomu nebo také glaukom uzavřeného úhlu.

Objevuje se náhle, nečekaně a projevuje se krutou bolestí oka i celé poloviny hlavy, nevolností nebo i zvracením, zarudnutím oka a zhoršením vidění. Duhovka naléhá na rohovku a nitrooční tekutina nemůže odtékat, hromadí se v oku a zvyšuje nitrooční tlak až na takovou hodnotu, že oko bývá na pohmat tvrdé jako kámen. Akutní záchvat zeleného zákalu je nutné léčit na očním oddělení, kde po snížení tlaku očními kapkami i celkově podanými infusemi zpravidla následuje operace laserem nebo i operace klasickou chirurgickou metodou, při které je odstraněn kořen duhovky a tak vytvořena náhradní cesta, kudy může tekutina z oka odtékat.

2. Chronický glaukom nebo také glaukom otevřeného úhlu

U této formy je odtok nitrooční tekutiny zhoršen a v oku dochází k lehkému, ale trvalému zvýšení nitroočního tlaku. Jde o onemocnění pomalé, bez nápadnějších příznaků, ne nadarmo se tomuto druhu glaukomu říká "tichý zloděj vidění".

Nemocní, kteří přicházejí do ordinace v pokročilém stavu nemoci, si uvědomují, že někdy měli stavy občasného zamlženého vidění, viděli i duhové barvy kolem pouličních světel, měli občas bolesti nad očima, ale tyto příznaky sváděli na únavu nebo přepracovanost. Ve skutečnosti již léta trpěli glaukomem, který způsobil větší či menší snížení vidění nebo výpadky zorného pole, které je možno léčbou zastavit, ale ne vrátit do původního stavu.

 

D2000
D2000
Bioconfort
Bioconfort
Technimag
Technimag

Jsme také na Facebooku