KATALOG

Ohlašování nepříznivé události (nežádoucí příhody)

Identifikovali jste nepříznivou událost (nežádoucí příhodu) způsobenou použitím zdravotnického prostředku? (způsobilo použití ZP vznik jiné nemoci, dočasné abnormální laboratorní výsledky atd.)

Identifikovali jste závažnou nepříznivou událost (nežádoucí příhodu) způsobenou použitím zdravotnického prostředku? (způsobilo použití ZP smrt pacienta, zhoršení stavu pacienta ohrožují život, trvalé poškození zdraví pacienta, nutnost hospitalizace pacienta, nutnost chirurgického zákroku pacienta, vznik chronického onemocnění atd.)

Identifikované nepříznivé a závažné nepříznivé události neprodleně ohlaste výrobci Magnetoterapie Dimap s.r.o. a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.czhttps://www.niszp.cz/cs/hlaseni-zdravotnicke-prostredky).

 

 

VÝROBCE:

Magnetoterapie Dimap s.r.o.

Huťská 273

272 01 Kladno

Česká republika

info@dimap.cz


Jsme také na Facebooku